Astor

Astor, ouder worden zonder zorgen is een woon-zorgconcept vlakbij het centrum van de stad Geel.

Voor wie is 'Klein-Veldekens' te Geel?

 

Astor is een woonomgeving met ca. 170 woongelegenheden voor mensen ouder dan 65 jaar. Iedereen die ouder is dan 65 mag er wonen. Maar wie jonger is dan 65 en toch zorgondersteuning nodig heeft, kan ook een flat huren en van de faciliteiten en diensten gebruik maken.

MPI Oosterlo zal tegelijk op dezelfde site 30 woongelegenheden voor ouder-wordende mensen met een beperking realiseren. Deze mensen zullen verblijven in een specifiek voor hen ontworpen gebouw.

Links situeren zich  tuinwoningen en rechts de woningen van MPI Oosterlo.

Links situeren zich  tuinwoningen en rechts de woningen van MPI Oosterlo.

 
 

De 168 woongelegenheden zijn verdeeld in 98 flats, 18 tuinwoningen en 6 kleinschalige groepswoningen met plaats voor 52 bewoners.
De huurders kiezen een flat of een woning naar hun keuze, waar ze alleen of als koppel kunnen wonen. Bij Astor wonen mensen zelfstandig.

Alle flats en woningen zijn levensloopbestendig. Dit betekent dat ze zo ontworpen en uitgerust zijn dat wijzigende hulp- en zorgondersteuning perfect mogelijk is zonder aanpassingen. Het doel is dat mensen kunnen blijven wonen in hun eigen flat en dat een wijzigende behoefte aan ondersteuning en zorg geen reden kan zijn om te moeten verhuizen naar een woonzorgcentrum (rusthuis).

Wanneer 65-plussers bevraagd worden over hoe zij een mogelijke verhuis naar een woonzorgcentrum zien, dan is het antwoord toch somber. Eigenlijk wil iedereen in de eigen woning blijven wonen en kijkt niemand uit naar de verhuis naar een woonzorgcentrum.

Alle partners in het project Astor garanderen dat mensen kunnen blijven wonen in hun eigen flat en dat een verhuis naar een woonzorgcentrum niet meer nodig zal zijn.

Om dit betaalbaar te houden heeft Astor van de Vlaamse overheid een erkenning gekregen voor 90 woonzorgcentrum-plaatsen die het kan inzetten voor bewoners die daar het meeste nood aan hebben. Aan zo'n WZC-plaats is een tussenkomst van de overheid gekoppeld.

"Alle flats zijn zo ingericht dat ze kunnen beantwoorden aan de verschillende en veranderende noden van de bewoners. Zorg is onzichtbaar aanwezig, mooi en goed wonen komt op de eerste plaats."

Enkel in het belang van het welzijn van de oudere kan een verblijf in een kleinschalige groepswoning overwogen worden. In elk van de gebouwen met flats is ook minstens één groepswoning voor acht mensen voorzien.
Omdat na een verhuis naar een groepswoning de hulp- en zorgverleners dezelfde blijven en de verhuis van een individuele flat naar een groepswoning binnen hetzelfde gebouw gebeurt, wordt de verhuis niet als schokkend ervaren.

Astor-Geel 05.jpg