Astor

Astor, ouder worden zonder zorgen is een woon-zorgconcept vlakbij het centrum van de stad Geel.

Voor wie is 'Klein-Veldekens' te Geel?

 

Klein Veldekens is een woonomgeving met ca. 160 woongelegenheden voor mensen ouder dan 65 jaar. Wie jonger is dan 65 en toch zorg of ondersteuning nodig heeft, kan ook een flat huren en van de faciliteiten en diensten gebruik maken.

MPI Oosterlo zal tegelijk op dezelfde site 30 woongelegenheden voor ouder-wordende mensen met een beperking realiseren. Deze mensen zullen verblijven in een specifiek voor hen ontworpen gebouw.

Links situeren zich tuinwoningen en rechts de woningen van MPI Oosterlo.

Links situeren zich tuinwoningen en rechts de woningen van MPI Oosterlo.

 
 

De 168 woongelegenheden zijn verdeeld in 98 flats, 18 tuinwoningen en 6 kleinschalige groepswoningen met plaats voor in totaal 52 bewoners.
De huurders van een flat of tuinwoning kiezen een flat of een woning naar hun keuze, waar ze zelfstandig alleen of als koppel kunnen wonen.

Alle flats en woningen zijn levensloopbestendig. Dit betekent dat ze zo ontworpen en uitgerust zijn zodat zorg en ondersteuning mogelijk zijn zonder aanpassingen. Het doel is dat mensen kunnen blijven wonen in hun eigen flat en dat ze niet genoodzaakt zijn te verhuizen naar een woonzorgcentrum bij toenemende nood aan zorg en ondersteuning.

Wanneer 65-plussers bevraagd worden over hoe zij een mogelijke verhuis naar een woonzorgcentrum zien, dan is het antwoord toch somber. Eigenlijk wil iedereen in de eigen woning blijven wonen en kijkt niemand uit naar de verhuis naar een woonzorgcentrum. Alle partners in Klein Veldekens garanderen dat mensen kunnen blijven wonen in hun eigen flat en dat een verhuis naar een woonzorgcentrum niet meer nodig zal zijn.

Om dit betaalbaar te houden heeft Astor van de Vlaamse overheid een erkenning gekregen voor 90 woonzorgcentrum-plaatsen die het kan inzetten voor bewoners die daar het meeste nood aan hebben. Aan zo'n WZC-plaats is een tussenkomst van de overheid gekoppeld.

"Alle flats zijn zo ingericht dat ze kunnen beantwoorden aan de verschillende en veranderende noden van de bewoners. Zorg is onzichtbaar aanwezig, mooi en goed wonen komt op de eerste plaats."

Enkel in het belang van het welzijn van de oudere kan een verblijf in een kleinschalige groepswoning overwogen worden. In elk van de gebouwen met flats is ook minstens één groepswoning voor acht mensen voorzien. Daardoor kunnen personen die verhuizen naar een groepswoning in hun vertrouwde omgeving en binnen hetzelfde gebouw blijven wonen en beroep dun op dezelfde, vertrouwde hulp- en zorgverleners.

Astor-Geel 05.jpg